Raspored ispita


Ispitni rok

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Uvod u književne teorije - BOA28 19.10.2019 12:00:00
Uvod u teoriju književnosti - BOA03 16.10.2019 13:00:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 17.10.2019 11:00:00
Historijska gramatika - BOA60 17.10.2019 11:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Sintaksa 1 - BOA25 17.10.2019 11:00:00
Uvod u književne teorije - BOA28 19.10.2019 12:00:00
Savremena srpska književnost prve pol.20 veka - 1513532 16.10.2019 13:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Akademsko pisanje - BOA47 18.10.2019 15:30:00
Uvod u komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti - BOA71 25.10.2019 12:00:00
Bošnjačko-sandžačka književnost - 1114744 19.10.2019 12:00:00
Semantika - BOA38 17.10.2019 11:00:00