Raspored ispita


Ispitni rok
 • 2008/2009
 • 2009/2010
 • 2010/2011
 • 2011/2012
 • 2012/2013
 • 2013/2014
 • 2014/2015
 • 2015/2016
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Uvod u opštu informatiku - IOA04 17.04.2019 14:00:00
Uvod u opštu lingvistiku - BOA04 15.04.2019 14:00:00
Engleski jezik 1 - BOA05 18.04.2019 09:00:00
Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom - BOA06 16.04.2019 12:00:00
Engleski jezik 2 - BOA08 24.04.2019 12:00:00
Revolucionarna poezija - BOA78 22.04.2019 13:00:00
Usmena književnost - 1112317 22.04.2019 13:00:00
Uvod u svetsku književnost - BOA01 16.04.2019
22.04.2019
11:00:00
09:00:00
Norma i kultura standardnog jezika - BOA09 19.04.2019 14:00:00
Fonetika i fonologija - BOA07 16.04.2019 12:00:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Usmena književnost - 1112317 22.04.2019 13:00:00
Morfologija 1 - BOA13 25.04.2019 14:30:00
Engleski jezik 3 - BOA16 16.04.2019 13:00:00
Morfologija 2 - BOA19 25.04.2019 14:30:00
Novija bošnjačka književnost - 1112423 22.04.2019 13:00:00
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 16.04.2019 11:00:00
Razvoj kurikuluma - VOAI1 19.04.2019 09:00:00
Filozofija sa estetikom - 1214741 17.04.2019 09:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Sintaksa 1 - BOA25 16.04.2019 11:00:00
Savremena bošnjačka književnost prve pol.20 veka - 1113531 22.04.2019 13:00:00
Metodika nastave 1 - BOA27 18.04.2019 11:00:00
Socijalna patologija - POA58 16.04.2019 10:00:00
Sintaksa 2 - BOA31 19.04.2019 10:00:00
Književnost za decu - VOA20 19.04.2019
22.04.2019
13:00:00
09:00:00
Sintaksa bosanskog jezika 2 - BOA75 19.04.2019 10:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Metodika nastave 1 - BOA27 18.04.2019 11:00:00
Semantika - BOA38 16.04.2019 12:00:00
Bošnjačko-sandžačka književnost - 1114744 22.04.2019 13:00:00
Dijalektologija sa akcentologijom - BOA45 15.04.2019 14:00:00
Akademsko pisanje - BOA47 22.04.2019 09:00:00
Elektronska nastava i učenje - IOA39 18.04.2019 13:30:00
Lingvistička stilistika 1 - 1114743 25.04.2019 14:30:00