Raspored ispita


Ispitni rok

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Uvod u književne teorije - BOA28 10.10.2018 10:00:00
Uvod u opštu lingvistiku - BOA04 15.10.2018 14:30:00
Uvod u teoriju književnosti - BOA03 10.10.2018 10:00:00
Fonetika i fonologija - BOA07 12.10.2018 12:00:00
Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom - BOA06 08.10.2018 13:00:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 08.10.2018 13:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Savremena bošnjačka književnost druge pol.20 veka - 1113637 13.10.2018 12:00:00
Uvod u književne teorije - BOA28 10.10.2018 10:00:00
Sintaksa 1 - BOA25 08.10.2018 13:00:00
Književnost za decu - VOA20 11.10.2018 12:00:00
Uvod u pedagošku psihologiju - LOA25 05.10.2018 10:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Semantika - BOA38 08.10.2018 13:00:00