Raspored ispita


Ispitni rok
 • 2008/2009
 • 2009/2010
 • 2010/2011
 • 2011/2012
 • 2012/2013
 • 2013/2014
 • 2014/2015
 • 2015/2016
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Engleski jezik 1 - BOA05 30.01.2019 10:00:00
Uvod u opštu informatiku - IOA04 28.01.2019 12:00:00
Uvod u opštu lingvistiku - BOA04 04.02.2019 08:30:00
Uvod u teoriju književnosti - BOA03 09.02.2019 09:00:00
Uvod u svetsku književnost - BOA01 09.02.2019 09:00:00
Fonetika i fonologija - BOA07 31.01.2019 10:00:00
Engleski jezik 2 - BOA08 08.02.2019 11:00:00
Norma i kultura standardnog jezika - BOA09 29.01.2019 12:00:00
Etika i estetika - UOA04 06.02.2019 10:00:00
Revolucionarna poezija - BOA78 04.02.2019 10:00:00
Usmena književnost - 1112317 04.02.2019 10:00:00
Uvod u književne teorije - BOA28 31.01.2019 11:00:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Novija bošnjačka književnost - 1112423 04.02.2019 10:00:00
Morfologija 2 - BOA19 29.01.2019 10:00:00
Morfologija bosanskog jezika 2 - BOA73 29.01.2019 10:00:00
Metodika razvoja govora - VOA25 08.02.2019 09:00:00
Usmena književnost - 1112317 04.02.2019 10:00:00
Morfologija 1 - BOA13 29.01.2019 10:00:00
Uvod u bosnistiku i starija bošnjačka književnost - 1112318 04.02.2019 10:00:00
Opšta pedagogija - VOA01 29.01.2019 10:00:00
Engleski jezik 3 - BOA16 06.02.2019 12:00:00
Opšta psihologija - LOA06 29.01.2019
31.01.2019
10:00:00
10:00:00
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 05.02.2019 10:00:00
Razvoj kurikuluma - VOAI1 08.02.2019 09:00:00
Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje - POA74 29.01.2019 10:00:00
Historijska gramatika - BOA60 05.02.2019 10:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Metodika nastave 1 - BOA27 04.02.2019 11:00:00
Savremena bošnjačka književnost prve pol.20 veka - 1113531 04.02.2019 10:00:00
Sintaksa 1 - BOA25 05.02.2019 09:00:00
Uvod u pedagošku psihologiju - LOA25 04.02.2019 08:00:00
Uvod u književne teorije - BOA28 31.01.2019 11:00:00
Sintaksa 2 - BOA31 29.01.2019 12:00:00
Književnost za decu - VOA20 09.02.2019 10:00:00
Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje - POA74 29.01.2019 10:00:00
Savremena bošnjačka književnost druge pol.20 veka - 1113637 04.01.2019 10:00:00
Metodika nastave 2 - BOA34 04.02.2019 11:00:00
Metodika upoznavanja okoline - VOA31 08.02.2019 09:00:00
Savremena srpska književnost druge pol.20 veka - 1513638 04.02.2019 11:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Andragogija - VOA15 11.02.2019 11:00:00
Elektronska nastava i učenje - IOA39 07.02.2019 10:00:00
Semantika - BOA38 05.02.2019 10:00:00
Bošnjačko-sandžačka književnost - 1114744 04.02.2019 10:00:00
Metodika nastave 1 - BOA27 04.02.2019 11:00:00
Metodika nastave 2 - BOA34 04.02.2019 11:00:00
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - VOA51 09.02.2019 09:00:00
Dijalektologija sa akcentologijom - BOA45 04.02.2019 08:30:00
Akademsko pisanje - BOA47 09.02.2019 10:00:00
Inkluzivno obrazovanje - VOA45 29.01.2019 10:00:00
Uvod u komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti - BOA71 09.02.2019 09:00:00