Raspored ispita


Ispitni rok
 • 2008/2009
 • 2009/2010
 • 2010/2011
 • 2011/2012
 • 2012/2013
 • 2013/2014
 • 2014/2015
 • 2015/2016
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019
 • 2019/2020

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Uvod u svetsku književnost - BOA01 19.06.2019
21.06.2019
12:00:00
14:00:00
Uvod u opštu informatiku - IOA04 17.06.2019 10:00:00
Uvod u teoriju književnosti - BOA03 19.06.2019 12:00:00
Uvod u opštu lingvistiku - BOA04 19.06.2019 09:00:00
Engleski jezik 1 - BOA05 18.06.2019 09:00:00
Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom - BOA06 19.06.2019 10:00:00
Fonetika i fonologija - BOA07 27.06.2019 12:00:00
Engleski jezik 2 - BOA08 18.06.2019 09:00:00
Norma i kultura standardnog jezika - BOA09 18.06.2019 12:00:00
Etika i estetika - UOA04 29.06.2019 12:00:00
Revolucionarna poezija - BOA78 29.06.2019 10:00:00
Usmena književnost - 1112317 29.06.2019 10:00:00
Kultura govora - LOA10 22.06.2019 10:00:00
Epistemologija 1 - POA71 06.07.2019 10:00:00
Epistemologija 2 - POA72 06.07.2019 10:00:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Usmena književnost - 1112317 29.06.2019 10:00:00
Morfologija 1 - BOA13 18.06.2019 10:00:00
Uvod u bosnistiku i starija bošnjačka književnost - 1112318 29.06.2019 10:00:00
Opšta pedagogija - VOA01 18.06.2019 13:00:00
Engleski jezik 3 - BOA16 17.06.2019 10:00:00
Morfologija 2 - BOA19 18.06.2019 10:00:00
Engleski jezik 4 - BOA22 18.06.2019 13:00:00
Opšta psihologija - LOA06 18.06.2019
21.06.2019
10:00:00
12:00:00
Novija bošnjačka književnost - 1112423 29.06.2019 10:00:00
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 19.06.2019 11:00:00
Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje - POA74 28.06.2019 11:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Sintaksa 1 - BOA25 19.06.2019 10:00:00
Kultura govora - LOA10 22.06.2019 10:00:00
Savremena bošnjačka književnost prve pol.20 veka - 1113531 29.06.2019 10:00:00
Metodika nastave 1 - BOA27 22.06.2019 11:00:00
Uvod u pedagošku psihologiju - LOA25 17.06.2019 08:00:00
Socijalna patologija - POA58 18.06.2019 10:00:00
Sintaksa 2 - BOA31 18.06.2019 12:00:00
Književnost za decu - VOA20 19.06.2019
21.06.2019
11:00:00
14:00:00
Savremena bošnjačka književnost druge pol.20 veka - 1113637 29.06.2019 10:00:00
Metodika nastave 2 - BOA34 22.06.2019 11:00:00
Sintaksa bosanskog jezika 2 - BOA75 02.07.2019 10:00:00
Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje - POA74 28.06.2019 11:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Metodika nastave 1 - BOA27 22.06.2019 11:00:00
Metodika nastave 2 - BOA34 22.06.2019 11:00:00
Semantika - BOA38 19.06.2019 11:00:00
Andragogija - VOA15 19.06.2019 13:00:00
Autorsko pravo - POA64 24.06.2019 10:00:00
Elektronska nastava i učenje - IOA39 24.06.2019 11:00:00
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - VOA51 26.06.2019 10:00:00
Bošnjačko-sandžačka književnost - 1114744 29.06.2019 10:00:00
Dijalektologija sa akcentologijom - BOA45 19.06.2019 09:00:00
Akademsko pisanje - BOA47 21.06.2019 14:00:00
Inkluzivno obrazovanje - VOA45 19.06.2019 13:00:00
Uvod u komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti - BOA71 28.06.2019 11:00:00
Lingvistička stilistika 2 - 1114848 01.07.2019 17:00:00