Raspored ispita


Ispitni rok

Štampaj

1 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Uvod u teoriju književnosti - BOA03 26.09.2019 10:30:00
Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom - BOA06 26.09.2019 10:00:00
Uvod u svetsku književnost - BOA01 27.09.2019 10:30:00
2 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Historijska gramatika južnoslovenskih jezika - BOA21 26.09.2019 10:00:00
3 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Uvod u pedagošku psihologiju - LOA25 23.09.2019 11:00:00
Književnost za decu - VOA20 26.09.2019 12:00:00
4 GODINA
Predmet Datum Vreme Kabinet
Uvod u komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti - BOA71 27.09.2019 12:00:00
Semantika - BOA38 26.09.2019 11:00:00
Elektronska nastava i učenje - IOA39 23.09.2019 14:00:00