Predavanja iz Nemačkog jezika 2 –gramatika i Istorije nemačkog jezika 2 koja su bila zakazana za četvrtak, petak i subotu, 01. 02. i 03. marta, se odlažu. O terminu nadoknade ovih časova studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Youtube