Predavanja iz Obligacionog prava koja su zakazana za srijedu 28.02.2018. godine su otkazana. Naredna predavanja iz ovog predmeta će se održati kako je i predviđeno rasporedom predavanja (14.03.2017. godine).

Youtube