Predavanja is Sociologije koja su zakazana za ponedjeljak 26.02.2018. godine će se umjesto toga dana održati u subotu 03.03 2018. godine sa početkom u 1030 časova.

Napomena:

Nakon ovih časova predavanja iz ovog predmeta će se odvijati ponedjeljkom kako je i navedeno u rasporedu predavanja.

Youtube