Prirodno tehničke nauke

 

                  Raspored nastave  I godina , II  semestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Računarske aplikacije

 2/0

 

predavanja

Sreda 11:30- 13:00h

 

Počev od 21.02.2018.

2.

Matematika I I

2/3

predavanja

Sreda 13 – 16:30h

Četvrtak 9 -12:30

 

Počev od 21.02.2018.

vežbe

Sreda 13:15 – 15:45h

Počev 21.02.2018

3.

Uvod u programiranje

2/2

predavanja

Ponedeljak 11:00- 12:30h

 

Počev od 19.02.2018.

vežbe

Petak 14- 15:30h

Počev od 23.02.2018.

4.

Engleski jezik II

2/0

predavanja

Subota 9 :12

 

Počev od 24.02.2018.

Svake druge sedmice

5.

Osnovi računarske tehnike

2/2

predavanja

Sreda 8 – 11:00 h

 

Počev od 28.02.2018. svake druge sedmice

vežbe

Ponedeljak 9:15 – 10:45

Počev od 19.02.2018.

6.

Stručna praksa-word press izrada stručnih sajtova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspored nastave II godina, IVsemestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1

Objektno orijentisano programiranje

2/3

predavanja

Utorak 11 – 12:30h

 

Počev od 20.02.2018.

vežbe

Četvrtak 13:30 – 15h

 

Počev od 23.02.2018.

2.

Uvod u informacione sisteme

2/2

predavanja

Sreda 11:30 – 14:30h

 

Počev od 28.02.2018. svake druge sedmice

vežbe

Sreda 8 – 9:30h

 

 

3.

Operativni sistemi

2/2

predavanja

Četvrtak 15- 18h

Petak 8:30 – 11:30h

 

Počev 22.02.2018.

Jednom mesečno

vežbe

Sreda 9:45 – 11:15h

 

4.

Upravljanje multimedijalnim sadržajima

2/2

predavanja

Utorak 9:30 – 11:00h

 

 

vežbe

Utorak 13 – 14:30h

 

Počev od 20.02.2018.

5.

Engleski jezik IV

2/0

predavanja

Četvrtak 8:30- 10:00h

 

 

6

Stručna praksa- popravka i optimizacija rada računara i instaliranje komponenti

0/2

 

Sreda 11:15 – 14:15h

 

Svake druge

 

 

 

 

 

Raspored nastave, III godina, VI semestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Web dizajn

2/2

predavanja

Ponedeljak 10 – 11.30h

 

Počev od19.02.2018.

vežbe

Ponedeljak 12 - 13:30h

 

 

2.

Računarska grafika i geometrija

2/2

predavanja

Subota 11 – 14h

 

Počev 24.02.2018.

vežbe

Subota 14:30- 17:30

 

 

3.

Statistika
2/2

predavanja

Utorak 9 – 10:30h

 

Počev od20.02.2018.

vežbe

Petak 13- 14:30h

 

Počev 22.02.2018

4.

Savremene metode u nastavi

2/2

predavanja

Sreda 8 – 9:30

 

 

vežbe

Sreda 9:45- 11:15h

 

 

5.

Upravljanjem znanjem

2/0

predavanja

Utorak 11 – 12:30h

 

 

6.

Stručna praksa-Projekti dinamičkih Web sajtova

0/2

 

Utorak – 13:14:30h

 

 

 

 

 

 

 

Raspored nastave, IV godina, VIII semestar

 

Broj

Naziv predmeta

Ime i prezime profesora

Dan  i vreme

Napomena

1.

Softversko inžinjerstvo

3/3

predavanja

Ponedeljak 13 – 15:15h

 

Počev od 19.02.2018.

vežbe

Sreda 11 – 13:15h

 

2.

Primena informaciono komunikacionih tehnologija

3/3

predavanja

Utorak 9 – 13:45h

 

Počev od 06.03.2018.

Svake druge sedmice

vežbe

Četvrtak 11 – 13:15h

 

 

3.

Metodika nastave informatike

2/2

predavanja

Utorak 15:30- 18:30h

 

Počev od 27.02.2018. svake druge sedmice

vežbe

Ponedeljak 11 – 12:30h

 

Počev od 19.02.2018.

4.

Teorija informacija

2/2

predavanja

Utorak 13:45- 15:15h

 

 

vežbe

Utorak 15:15 – 16:45h

Počev od 27.02.2018.

 

 

 

Youtube