Obavještavamo studente da je došlo do promjene termina za Pravo lokalne samouprave, Upravno pravo, Političke sisteme, Nasledno pravo, Ustavno pravo i Opšta istorija državei prava. Novi termini za ove ispite su:

- Pravo lokalne samouprave    19.04. u 13,00

- Ustavno pravo                          19.04. u 13,00

- Opšta istorija državei prava   19.04. u 13,00

- Upravno pravo                          19.04. u 14,00      

- Političke sisteme                     19.04. u 14,00

- Nasledno pravo                       19.04. u 14,00

 

 

 

Youtube