SARADNJA

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je potpisao sporazum o saradnji, kako sa Univerzitetima u Srbiji,  tako i sa Univerzitetima u Svijetu.

Pored Univerzitetske saradnje, Univerzitet je sklopio ugovore o saradnji sa nekim obrazovnim i kulturnim institucijam i medijima

     
   
Univerziteti u Srbiji
     
UNIVERZITET U BEOGRADU
www.bg.ac.rs
  MEGATREND UNIVERZITET
www.megatrend-edu.net
     
UNIVERZITET U NIŠU
www.ni.ac.rs
  UNIVERZITET U NOVOM SADU
www.uns.ac.rs
     
     Vrh strane
Univerziteti u svijetu
     
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY,Turska
www.mehmetakif.edu.tr
  INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, BiH
www.ibu.edu.ba
     
UNIVERZITET U SARAJEVU, BiH
www.unsa.ba
  UNIVERZITET "AUREL VLAICU", Arad, Rumunija
www.uav.ro 
     
UNIVERZITET "SAPIENTIA", Madjarski univerzitet u Transilvaniji, Rumunija
www.sapientia.ro
  UNIVERZITET "TIBISCUS",Temišvar, Rumunija
www.tibiscus.ro 
     
UNIVERZITET "Partiumi Keresztény Egyetem", Rumunija
www.partium.ro
  FON UNIVERZITET, Makedonija
www.fon.edu.mk 
     
ALMUSTAFA OPEN UNIVERSITY, Kom, Iran
www.almostafaou.com 
  PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U TRAVNIKU, BiH
www.pfk.ba
     
DRŽAVNI UNIVERZITET U TETOVU, Makedonija
www.unite.edu.mk
   INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY, Skoplje, Makedonija
www.ibu.edu.mk 
     
UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE, Skoplje, Makedonija
www.uacs.edu.mk
  GAZI UNIVERZITET, Turska
www.gazi.edu.tr
     
UNIVERZITET U ZENICI,BiH
www.unze.ba
  UNIVERSITE CATOLIQUE, Lyon, Francuska
www.univ-catholyon.fr
     
UNIVERZITET "SV. KLIMENT OHRIDSKI", Bitola, Makedonija
www.uklo.edu.mk
  THE FORENSIC LINGUISTICS INSTITUTE, Wales, UK
www.thetext.co.uk
     
     Vrh strane
     
Mediji  

Ostale obrazovne i kulturne institucije

     
SANDŽAK TV, Novi Pazar
www.universa.tv
  GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA
www.subiblioteka.rs
     
NIŠKA TELEVIZIJA
www.ntv-nis.info
  GRADSKA BIBLIOTEKA PANČEVO
www.biblioteka-pancevo.org.rs
     
RTV 5 NIŠ
www.rtv5.rs
  ORACLE ACADEMY
academy.oracle.com 
     
    VMWARE
www.vmware.com 
    Vrh strane

 

 

Youtube