1. Uvodna reč rukovodioca departmana 
 2. Istorija i razvoj departmana 
 3. Studijski programi (OAS, MAS, DAS) 
  -
   Psihologija
  Vaspitač 
 4. Nastavni kadar 
 5. Publikacije departmana 
 6. Sistem za e-učenje   
 7. Vesti sa departmana 

 Poštovani studenti,

 Dobrodošli na Departman za pedagoško/psihološke nauke. 

Osnovna  misija Internacionalnoga univerziteta kao prve visokoškolske obrazovne ustanove u Sandžaku, a time i  Departmana za pedagoško-psihološke nauke, pružanje kvalitetnog obrazovanja, naučno-istraživački rad i stručno  usavršavanje visokokvalificiranog kadra, posebno na polju vaspitno-obrazovnog rada i savremenih psiholoških  istraživanja. Departman svojim javnim djelovanjem radi na unapređenju zajednice kroz saradnju sa obrazovnim institucijama iz susjedstva, podstičući okruženje na kreativno, objektivno i kritičko promišljanje, a što je preduslov kvaliteta i sigurnog uspjeha. Vizija Departmana za pedagoško-psihološke nauke je da postizanjem visokog stepena intelektualnog razvoja, na oba studijska programa, doprinese prosperitetnijem i bržem razvoju društva na svim poljima. Na kraju poruka svim potencijalnim studentima: Znanje je kadkada skupo, ali neznanje je skuplje i opasnije.

Prof. dr. Mustafa Fetić, rukovodilac Departmana za pedagoško-psihološke nauke

Msc. Melida Aljović, sekretar Departmana za pedagoško-psihološke nauke

kontakt za informacije: d.pedagogija@uninp.edu.rs

Youtube